Finanzkalender

2021  
17.-19. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt a. Main
Juni Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020
September Veröffentlichung Halbjahresbericht 2021